Safiye ÜNAL – Başkan Yardımcısı

ODTU Kimya Bölümü mezunu olan Safiye Ünal 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ruhsatlandırma dalında master programını tamamlamıştır. İlaç sektöründe birçok firmada görev almış olup halen yabancı bir ilaç firmasında Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’dan Sorumlu Direktör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Üniversite yıllarında Ankara’da başlayan halk dansları hayatı daha sonra İstanbul’da dansçı ve yönetici olarak devam etmiştir. Görev aldığı kurumlarda birçok gösteri, yarışma ve festivallere katılan Safiye ÜNAL kurucularından olduğu KALKEDON DANS ile Türk halk danslarını yurt içi ve yurt dışında daha geniş çevrelere tanıtma ve yaymayı amaçlamaktadır